Evertsholm Lantbruk AB

Företaget

Evertsholm Lantbruk AB är ett driftsbolag som bedriver lantbruk med växtodling och integrerad grisproduktion vid Söderköping. Bolaget arrenderar gårdarna Evertsholm, Loddby, Varby, Nybble, Mariehof, Spetalen, m.fl.
Förutom den egna driften förekommer entrepenadverksamhet med sådd, sprutning, tröskning och snöröjning.
Vidare finns en mindre hästverksamhet med uthyrning av 8 boxplatser.

Bolaget ägs av Catrin och Jan Siverskog.

 

Jan Siverskog är ansvarig för verksamheten. Växtodling, administration och driftsledning är verksamheter som fyller hans tid.

 

 

Catrin Siverskog ansvarar för grisproduktionen tillsammans med Andy.

 

 

Patrik Johansson har jobbat hos oss sedan 2000. Han är traktor- och maskinförare och ansvarar för skötsel av maskinerna.

 

  

Andy Lobodzinski har jobbat hos oss sedan mars 2012. Han jobbar tillsammans med Catrin och sköter grisarna. Utöver det är han snickare, trädgårdsskötare och alltiallo.

 

 Rasmus Harrström jobbar som maskinförare sedan han slutade på Vreta i juni 2013. Förutom att köra alla maskiner är han en hejare att köra grävaren. Han är också gårdens datasnille och får ansvara för allt som har en dator i sej som GPS:ar, tvättroboten och inte minst vår FB-sida och websida.